Is uw energiecontract echt groen?

637ce0e3576153192b92365b Zon Wind

Energieregulator VREG ontwikkelde de Groencheck, een tool waarmee u controleert of uw elektriciteitscontract met uw leverancier echt groen is. U ziet onmiddellijk het percentage groene stroom dat uw leverancier u de afgelopen maanden leverde.

Vlaanderen verscherpt klimaatdoelstellingen

63b4372d6d13941504027900 Demir Ok

De Vlaamse Regering gaat haar klimaat- en energieplan updaten. Doel is om tegen 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 40 procent ten opzichte van 2005. De Europese Unie houdt vast aan een daling van 47 procent, maar volgens Vlaams klimaatminister Zuhal Demir is die doelstelling onhaalbaar en nefast voor onze Vlaamse bedrijven en welvaart.

Meer overspanning op Vlaamse netten: ‘Geen schrik hebben voor zonnepanelen’

63846d5130063e0c322b2408 Hoogspanning Klein Bis

Het aantal incidenten met uitvallende omvormers van zonnepanelen door overbelasting van het lokale stroomnet nam in Vlaanderen afgelopen jaar sterk toe. Netbeheerder Fluvius ontving 2.940 klachten, 15 procent meer dan het jaar daarvoor. Zal dit verder verergeren door de snelle groei van zonnepanelen? Wat is de staat van het Vlaamse laagspanningsnet en waar liggen de oplossingen? Jan Desmet van Universiteit Gent: ‘Meer zonnepanelen aansluiten is niet hét probleem. De uitdaging ligt veeleer in het creëren van flexibiliteit tussen vraag en aanbod.’

Hernieuwbare energie binnenkort nog duurzamer?

639b2159199af6020b0f00de Groene Energie Small

Zonne-energie is een belangrijke én hernieuwbare bron van energie, die de laatste tien jaar sterk is toegenomen. Toch zijn er nog veel huishoudens niet overtuigd om te investeren in een zonnepaneleninstallatie. Denk maar aan de hoge investeringskosten, technologische veroudering en het idee dat de investering niet genoeg zou opleveren. ‘Circulaire bedrijfsmodellen’ zouden hier mogelijk een oplossing kunnen bieden.

Lange wachttijd digitale meter: ‘Korter op de bal spelen’

63a1c004bf236f1b83a57d3f Digitale Meter Clean

In zijn jaaranalyse signaleert Fluvius dat de lange doorlooptijden waar de netbeheerder mee te kampen heeft, Vlamingen een doorn in het oog zijn. Het gaat daarbij onder meer om de installatie van de digitale meter, een vereiste om voor onder meer de zonnepaneelpremie in aanmerking te komen.

nl_BENederlands (België)