Fluvius formeel: ‘Vlaamse digitale energiemeter niet duurder dan in buitenland’

642fc817864c5769ea4071b0 Digitale Meter Update

Fluvius gaf op een hoorzitting in het Vlaams parlement meer uitleg over zijn investeringsplan en de kosten van de uitrol van digitale meters. Aanleiding was een studie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) die vragen stelt over de financiering daarvan en vorige maand veel media-aandacht kreeg. Na een analyse door Fluvius blijkt de SERV enkele bedragen verkeerd te hebben geïnterpreteerd. De digitale meters in Vlaanderen zijn niet duurder dan in andere Europese landen.

In haar advies stelde de SERV begin januari ’24 onterecht dat de uitrol van digitale meters in Vlaanderen dubbel zo duur zou zijn als in het buitenland. De SERV becijferde dat de volledige uitrol 3 miljard zou kosten, maar in realiteit is dat iets meer dan 1,5 miljard. En dat is meteen ook in lijn met de gemiddelde uitrolkost in Europa.

Aan de basis liggen enkele cijfers die verkeerd werden geïnterpreteerd. De uitrol van digitale meters kostte tot eind ’22 in totaal 575 miljoen euro. En om tot het einde van de uitrol te komen, tegen eind 2029, komt daar nog 972 miljoen euro bij. Dat maakt dat de complete uitrol 1,547 miljard euro zal kosten, wat aansluit bij de gemiddelde kosten in Europa (volgens een studie van Tractebel uit 2019 die uitgaat van een gemiddelde kost van 250 euro per meter).

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ging er onterecht vanuit dat het totaal voorziene budget in het investeringsplan enkel gerelateerd was aan de uitrol van digitale meters. Maar het bevat ook belangrijke ‘saneringskosten’ die gaan over de tijdige vernieuwing van de volledige elektriciteits- of gasaansluitingen van onze klanten, cruciaal voor de toekomstige betrouwbaarheid van de energievoorziening. Dat zijn kosten die Fluvius sowieso moet maken, digitale meters of niet. Uiteraard tracht Fluvius die saneringen wel maximaal te combineren met de plaatsing van digitale meters, om zo kostenefficiënt mogelijk te werken.

Fluvius benadrukt wel dat de internationale vergelijking van de kosten van digitale meters niet eenvoudig is. Zo zijn er zeer belangrijke verschillen in functies, technische opstelling van de meters en uitrolmodaliteiten, die uiteraard een grote impact hebben op de kosten. ​

Fluvius werkt mee aan nieuwe kosten-batenanalyse

De uitrol van de digitale meters blijft lopen, volgens de geldende Vlaamse regelgeving. De Vlaamse minister van Energie heeft ondertussen een nieuwe kosten-batenanalyse voor de digitale meters gevraagd aan energieregulator VREG. Fluvius zal daar uiteraard transparant aan meewerken.

De digitale meters zijn cruciaal voor de energietransitie en bieden verschillende belangrijke voordelen, zowel aan de klanten, commerciële spelers, netwerkbeheerders, als voor de realisatie van de energietransitie.

Fluvius ziet ook duidelijk dat klanten intussen actief aan de slag gaan met de digitale meter. Eind januari stonden er 3 242 000 digitale meters voor elektriciteit en gas opgesteld, in ongeveer 1 900 000 woningen in Vlaanderen. Liefst 677 000 klanten volgen hun energieverbruik via de klantenzone ‘Mijn Fluvius’. Daarnaast sloten 147 000 klanten een app aan in de gebruikerspoort van de digitale elektriciteitsmeter voor live-opvolging. Eind januari waren er ook 127 000 gezinnen die kozen voor facturatie op basis van hun reële maandverbruiken en 425 000 prosumenten die hun overschot-zonnestroom verkopen aan hun leverancier. 7 748 klanten doen vandaag aan energiedelen.

Duur investeringsplan?

Naast de kosten van de uitrol van de digitale meters, toonde de SERV zich bezorgd over het investeringsplan van Fluvius. De raad vroeg zich af of de groei (van de elektriciteitsnetten) wel voldoende geënt is op de 2050-ambities en op de versnellende elektrificatie in de praktijk.

Daarover beklemtoont Fluvius dat het heel wat stakeholders en marktpartijen continu betrekt bij de onderliggende inschattingen, bijvoorbeeld over de groei van het aantal elektrische wagens, warmtepompen of zonnepanelen. In functie van de reële evoluties worden alle toekomstige assumpties ook voortdurend aangepast

Het investeringsplan voor de elektriciteitsnetten bevat ook enkel ‘no-regret-maatregelen’. De nu geplande investeringen zijn sowieso nodig, hoe snel of traag de energietransitie ook gaat. Specifiek voor de gasnetten gaan we dan weer uit van ‘keep-it-running-investeringen’, om het bestaande gasnet veilig en betrouwbaar te kunnen blijven uitbaten tot een uitfasering tegen 2050. ​

Bron: Persbericht Fluvius, 7 februari 2024

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

de_DEDeutsch