Vlaanderen installeerde eind september reeds meer zonnepanelen dan in héél 2022

Open Bedrijvendag 03

Vlaanderen heeft tot en met eind september 702,22 megawatt aan nieuwe zonnepaneelinstallaties verwelkomd, wat nu al 6 procent meer is dan heel vorig jaar. Dat meldt Solar Magazine op basis van cijfers van VEKA.

In de eerste 3 kwartalen van het kalenderjaar werd 702,22 megawatt aan omvormervermogen verwelkomd. Als het installatieniveau in het laatste kwartaal vastgehouden wordt, verwelkomt Vlaanderen dit jaar circa 936 megawatt aan nieuwe pv-installaties. Het record van 873,70 megawatt uit 2011, toen de markt nog gedreven werd door groenestroomcertificaten, zou daarmee verbroken worden. En dat scenario is niet onrealistisch, temeer omdat de Vlaamse subsidie voor zonnepanelen zowel voor consumenten als voor bedrijven na dit jaar stopt en minister Demir rekening houdt met een eindejaarsrush.

Voorlopige cijfers

Uit de nieuwste cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) blijkt dat tot en met eind september 99.035 consumenten zonnepanelen installeerden. Dat is 75 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Het daarmee gemoeide omvormervermogen van 477,00 megawatt is 90 procent hoger dan in dezelfde periode in 2022. De installatiecijfers voor de maand september zullen daarbij in ieder geval nog naar boven bijgesteld worden.

De daadwerkelijke groei ligt dus hoger, omdat de cijfers voor 2022 vrijwel definitief zijn, terwijl die voor 2023 voorlopig en een eerste indicatie zijn. Verhogingen vinden aan de lopende band plaats. De oorzaak is dat nieuwe installaties verschillende stappen moeten doorlopen. Hierdoor worden ze in veel gevallen pas enkele maanden na indienstname door de netbeheerders geregistreerd. Data van het recentste kwartaal, en in het bijzonder de laatste maand, zijn daarom per definitie onvolledig en volgens het VEKA een onderschatting van de werkelijkheid.

Afkoeling

Doordat de cijfers voor de maanden juli en augustus in de nieuwste cijfers een eerste keer zijn gecorrigeerd, lijkt duidelijk te worden dat de residentiële zonne-energiemarkt in Vlaanderen net als in Nederland in het derde kwartaal afgekoeld is. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal nieuwe installaties nauwelijks gegroeid en ten opzichte van de eerste 2 kwartalen is het aantal nieuwe installatie in het derde kwartaal met ruim 30 procent gedaald.

Gemeten naar omvormervermogen is in het eerste kwartaal 233 procent meer omvormervermogen opgeleverd dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De groei van het nieuw opgestelde omvormervermogen in het tweede kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar bedraagt 118 procent en voor het derde kwartaal bedraagt de groei slechts 7 procent.

Per vermogenscategorie

Onderstaande tabel bevat de in 2023 door het VEKA geregistreerde, nieuw geïnstalleerde zonnepaneelinstallaties. De vermelde vermogens zijn de omvormervermogens (AC-vermogen).

VermogenscategorieAantal installatiesVermogen (omvormer)
Kleiner dan 10 kilowatt99.035477,01 megawatt
10 tot 40 kilowatt99522,03 megawatt
40 tot 250 kilowatt68377,80 megawatt
250 tot 750 kilowatt15363,27 megawatt
Groter dan 750 kilowatt3962,10 megawatt
Totaal100.905702,22 megawatt

Per provincie

Per provincie is de verdeling van het aantal nieuwe installaties in 2023 als volgt:

ProvincieAantal installatiesVermogen (omvormer)
Antwerpen26.067176,97 megawatt
Limburg14.466100,22 megawatt
Oost-Vlaanderen23.740178,50 megawatt
Vlaams-Brabant17.810103,24 megawatt
West-Vlaanderen18.822143,29 megawatt
Totaal100.905702,22 megawatt

Per kalendermaand

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties bij consumenten (kleiner dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023.

De 2 onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties in de zakelijke markt (systemen groter dan 10 kilowatt) en het hiermee gemoeide omvormervermogen voor 2022 en 2023.

76 procent meer installaties

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het aantal nieuwe installaties in de periode januari-september van de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 76 procent is gestegen.

Grootte systeem (aantal installaties)Jan-sep 2022Jan-sep 2023groei
Kleiner dan 10 kilowatt56.73999.032+75 procent
10 tot 40 kilowatt308995+223 procent
40 tot 250 kilowatt337683+103 procent
250 tot 750 kilowatt41153+273 procent
Groter dan 750 kilowatt1139+255 procent
Totaal57.436100.905+76 procent

107 procent meer vermogen

De onderstaande tabel bevat een vergelijking tussen het vermogen van de nieuwe installaties in de kalenderjaren 2022 en 2023 en laat zien dat dit met 107 procent is gegroeid. Waar de groei in de eerste cijfers voor 2023 nog bijna in zijn geheel toe te schrijven was aan de residentiële markt (red. systemen kleiner dan 10 kilowatt), is de procentuele groei in de zakelijke markt nu groter dan in de residentiële markt: 156 versus 90 procent. In alle segmenten van de zakelijke markt (red. systemen groter dan 10 kilowatt) bedraagt de groei honderd tot honderden procenten. Dat deze groei in eerste instantie niet zichtbaar was, komt doordat veel zakelijke installaties door het verwerkingsproces pas maanden na inbedrijfstelling – met terugwerkende kracht – in de statistieken terug te zien zijn.

Grootte systeem (vermogen in megawatt)Jan-sep 2022Jan-sep 2023groei
Kleiner dan 10 kilowatt251,34477,00+90 procent
10 tot 40 kilowatt7,0022,03+215 procent
40 tot 250 kilowatt34,9177,80+123 procent
250 tot 750 kilowatt17,9163,27+253 procent
Groter dan 750 kilowatt28,0262,10+122 procent
Totaal339,18702,20+107 procent

831.764 installaties
In totaal beschikte Vlaanderen volgens het VEKA per eind september 2023 over 5.723,14 megawatt aan pv-systemen. Daarbij gaat het om 857.925 zonnepaneelinstallaties. Onderstaande grafieken tonen het aantal nieuwe installaties per kalenderjaar en het daarmee gemoeide vermogen.

Bron: Solarmagazine.nl, 28 oktober 2023

Schreibe einen Kommentar

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

de_DEDeutsch