Energieregulator VREG beboet netbeheerder Fluvius voor laattijdige plaatsing digitale meter

63a1c004bf236f1b83a57d3f Digitale Meter Clean

De Vlaams energieregulator VREG heeft Fluvius een boete opgelegd. De netbeheerder heeft bij particulieren die zonnepanelen hebben gekocht niet binnen de wettelijke termijn een digitale teller geïnstalleerd.

De netbeheerder heeft de afgelopen jaren bij meer dan de helft van de huishoudens een digitale meter geïnstalleerd. Als consumenten zonnepanelen installeren of hun bestaande pv-systeem uitbreiden moet Pluvius binnen 90 of 180 dagen een digitale meter installeren.

25.000 gevallen

Uit onderzoek van de energieregulator naar nieuwe zonnepaneelinstallaties die gerealiseerd werden in de periode januari-oktober 2022 blijkt dat Fluvius in bijna 25.000 gevallen de plaatsingstermijnen bij veel afnemers niet naleefde. Daarom startte de VREG in de zomer van 2023 een handhavingstraject op inclusief hoorzittingen.
Daarbij zijn ook de oorzaken van de laattijdige plaatsing van digitale meters onderzocht. In 48 procent van de onderzochte gevallen – 11.529 keer – concludeerde de toezichthouder dat er geen gegronde reden was voor de laattijdige plaatsing en dat de regelgeving niet gerespecteerd werd. Uit het traject volgde een administratieve boete met een totaalbedrag van ruim 51.000 euro.

Essentieel

De energieregulator is van mening dat digitale meters essentieel zijn om het elektriciteitsnet toekomstbestendig te maken, want enkel de digitale meter kan de geïnjecteerde stroom afzonderlijk meten en maakt het voor prosumenten mogelijk om een terugleveringscontract af te sluiten met een energieleverancier. Zonder digitale meter zijn er bovendien complexe processen vereist in de marktsystemen om productie en verbruik in te schatten en toe te wijzen. De marktwerking wordt dan ook bemoeilijkt en vertraagd zolang de digitale meter niet geplaatst is zo beredeneerd de VREG.

Bron: Solarmagazine.nl, 23 februari 2024

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

nl_BENederlands (België)