Kritiek Vlaamse adviesraden op schrappen verplichte call voor klassieke zonnepaneelinstallaties

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen zijn kritisch op het plan van minister Demir om de verplichting voor het organiseren van een call voor zonnepanelen te schrappen.
637ce0e3576153a5869237b6 Shoot 2

Brancheorganisatie ODE / PV-Vlaanderen vroeg minister van Energie Zuhal Demir vorig jaar om de call groene stroom voor klassieke zonnepaneelinstallaties op daken in 2023 tijdelijk op te schorten, omdat dit een snellere uitrol van zonnepanelen mogelijk zou maken. De Vlaamse regering keurde afgelopen februari vervolgens een ontwerpbesluit goed waarmee de verplichting gaat vervallen om iedere 6 maanden een call groene stroom voor de categorie overige zonnepanelen te organiseren.

Wedstrijdelement en oversubsidiëring

Bij elk voorstel voor nieuwe regelgeving moet de Vlaamse regering advies inwinnen van een aantal instanties. De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) hebben zich in hun advies nu kritisch uitgelaten om de verplichting om elke 6 maanden een call groene stroom te organiseren voor overige pv-installaties.

Beide adviesraden gaven eerder al aan geen voorstander te zijn van het call-systeem als instrument. Enerzijds omdat indieners door het wedstrijdelement niet zeker zijn van de steun en anders vanwege de kans op oversubsidiëring omdat de steun niet gekoppeld is aan de onrendabele top. De raden wijzen er nu op dat het wegvallen van de verplichte organisatie van de call ertoe leidt dat investeerders niet kunnen voorspellen of en wanneer er een call georganiseerd wordt. Bovendien bestaat volgens hen door het wegvallen van de verplichting de kans dat er helemaal geen call georganiseerd wordt voordat men op het punt komt dat de steun voor elk mogelijk project niet meer nodig is. Hierdoor zou de investering in duurzame-energieprojecten onterecht niet gesteund worden en daardoor vertraagd worden.

Niet nodig

Het wegvallen van de verplichting zou volgens de Minaraad en de SERV bovendien niet nodig zijn, omdat er een plafond is gekoppeld aan de call dat ervoor zorgt dat er nooit projecten gesteund worden die de steun niet nodig hebben.

Ook het voorstel om de verplichting van de call voor drijvende pv-installaties, pv-installaties op marginale gronden, pv-installatie in energiegemeenschappen, pv-installaties op woongebouwen en kleine en middelgrote windturbines slechts om de 18 maanden te organiseren in plaats van om de 12 maanden, zal de investering in hernieuwbare energieproductie volgens de adviesraden afremmen.

Minister countert kritiek


In haar BIS-nota aan de Vlaamse regering countert minister Demir de kritiek van de Minaraad en de SERV.

‘De ervaring uit de calls van de afgelopen jaren leert dat de rendabiliteit van de pv-installaties sterk is verhoogd en dat het gemiddeld gewogen weerhouden bod sterk aan het dalen is’, stelt Demir. ‘Dit betekent dat het risico bestaat dat de steun niet meer nodig is. De voorgestelde wijziging geeft de ruimte om in te spelen op de marktontwikkelingen, zonder daarbij enig afbreuk te doen aan het draagvlak voor hernieuwbare energie. Het wedstrijdelement zorgt er voor dat de biedingen competitief zijn en komt ten goede van de rendabiliteit van de installaties waarvoor steun wordt toegekend. Vanuit Europa wordt daarom sterk aangedrongen op callsystemen. Uit de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022 (red. van de Europese Unie) volgt dat staatssteun in de regel moet worden toegekend via een “concurrerende biedprocedure”.’


Bron: Solarmagazine.nl, 8 mei 2023

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

fr_FRFrançais