VREG publiceert resultaten studie over capaciteit Vlaams laagspanningsdistributienet

Studie Vreg

Energieregulator VREG heeft een update van haar studie gepubliceerd over de toestand van de laagspanningsdistributienetten in Vlaanderen. Deze studie gebeurde op vraag van Vlaamse minister van Energie Zuhal Demir.

De studie maakt met een theoretisch model een inschatting van:

  1. de huidige toestand van het laagspanningsdistributienet in Vlaanderen
  2. de bijkomende nood aan netversterkingen op het laagspanningsdistributienet in de toekomst
  3. de impact van mogelijke beleidsmaatregelen op die bijkomende nood aan netversterkingen

1. Huidige toestand laagdistributienet in Vlaanderen

De simulaties van het laagspanningsdistributienet tonen een sterke overeenkomst met de vorige studie. Momenteel is er nog weinig congestie op de transformatoren (van middenspanning naar laagspanning). Slechts 0,1% van de transformatoren in Vlaanderen zou tijdens een piekbelasting als overbelast worden beschouwd. Wat de kabels betreft: 4,9% van de laagspanningsnetten zou tijdens een piekbelasting te maken kunnen krijgen met congestie of problemen met de spanningskwaliteit.

2. Bijkomende nood aan netversterkingen in de toekomst

Om de behoefte aan extra netcapaciteit in de toekomst te kunnen inschatten, gebruikte VREG in de update van de studie drie nieuwe toekomstscenario’s. De simulaties maken een inschatting voor de jaren 2030, 2040 en 2050.

De simulaties tonen aan dat de gemiddelde (worst-case) gelijktijdige piekafname per toegangspunt in 2050 in de drie scenario’s naar verwachting tussen 5,2 kVA en 7,8 kVA zal liggen. Dat is veel hoger vandaag. Het zou betekenen dat tegen 2050 tussen de 50% en 65% van de bestaande transformatoren moet worden versterkt. Het percentage te versterken netkilometers is gelijkaardig.

Daarnaast tonen de resultaten opnieuw aan dat op lange termijnde hoge afnamepiek de dimensionering van denetversterkingen bepaalt. Dat sluit niet uit dat vandaag en op korte termijn de toename van zonnepanelen een grotere impact op het net kan hebben dan de bijkomende afname door meer elektrische auto’s en warmtepompen. Hun gelijktijdige injectiepiek kan spanningsproblemen veroorzaken met als gevolg uitvallende omvormers van zonnepanelen. Bij lokale investeringen om uitval van omvormers te voorkomen, is het dan wel van belang om rekening te houden met de op lange termijn verwachte stijging van de piekafname.

Wat de geografische verdelingvan de netproblemen over Vlaanderen betreft, zien we in de drie scenario’s telkens dezelfde geografische spreiding. De verschillen in aannames tussen de scenario’s leiden dus niet tot andere probleemgebieden. Wel kunnen we een andere geografische verdeling zien voor de netproblemen op kabels en op transformatoren. Volgens de simulaties vinden we in het algemeen dezwakste netten in de distributienetgebieden van PBE, Sibelgas en Fluvius Limburg.

3. Impact mogelijke beleidsmaatregelen op bijkomende nood aan netversterkingen

VREG analyseerde de impact van de beleidsmaatregelen die inspelen op de flexibiliteit bij distributienetgebruikers. Hun flexibiliteit kan zowel een positieve als een negatieve impact hebben op de toestand van het laagspanningsdistributienet. Worden toestellen zo gestuurd worden dat ze zorgen voor een lager vermogen en/of lagere gelijktijdige piek in het net? Dan heeft dat een gunstig effect op de belasting van het laagspanningsdistributienetnet. Maar in het andere geval kan flexibiliteit net tot een zwaardere belasting leiden.

In de vorige studie simuleerde VREG de positieve impact. In de update van de studie heeft de energieregulator aangenomen dat alle flexibiliteitsmiddelen op het laagspanningsdistributienet worden ingezet voor andere doeleinden dan voor het oplossen van lokale congestie.

In dat scenario onderzocht VREG specifiek wat er zou gebeuren als alle flexibiliteitsmiddelen gelijktijdig worden geactiveerd op tijdstippen waardoor ze de lokale piekenjuistverhogen. Uit de simulaties blijkt zoals verwacht dat in zo’n situatie het percentage netkilometers en transformatoren dat versterkt moet worden verder zouden verhogen. In het scenario met de hoogste belasting zou het percentage te versterken netkilometers en transformatoren stijgen van 65% naar 70%.

Bron: Nieuwsbrief VREG, 22 februari 2024

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

fr_FRFrançais