VREG vraagt nieuwe regering om verdere uitfasering steunmechanismen

637ce0e3576153fd0c923750 Dak Ilumen

Energieregulator  VREG heeft een memorandum voor de Vlaamse verkiezingen gepresenteerd die juni 2024 plaatsvinden. De Vlaamse energieregulator pleit daarin onder meer voor het verder uitfaseren van groenestroomcertificaten.

De belangrijkste oproep van de VREG aan het nieuwe Vlaamse kabinet is om te zorgen voor een goed werkende, transparante en eerlijke energiemarkt.

Breed aanbod

‘De concurrentie op de Vlaamse energiemarkt is de afgelopen jaren (licht) gedaald’, schrijft de VREG in zijn memorandum. ‘Dat komt onder meer door het wegvallen van enkele energieleveranciers tijdens de energiecrisis. Andere energieleveranciers verminderden hun aanbod. Een groot aantal spelers op de energiemarkt met een breed aanbod aan producten is cruciaal om ervoor te zorgen dat gezinnen en bedrijven aan de beste prijzen en voorwaarden een energiecontract kunnen afsluiten.’
Om de problemen te bestrijden, pleit de energieregulator ervoor om de energiemarkt aantrekkelijk te maken voor afnemers én leveranciers, de V-test als centraal informatie-instrument te gebruiken en de rechten van de Vlaamse energieafnemers te versterken.

Energiedelen

Een andere belangrijke oproep in het verkiezingsmemorandum van de VREG om het systeem van energiedelen eenvoudig, evenwichtig en geautomatiseerd te maken.

‘Zorg ervoor dat zo veel mogelijk afnemers het concept eenvoudig kunnen toepassen’, schrijft de regulator. ‘Iedere netgebruiker moet wel op een evenwichtige manier bijdragen aan de totale kosten van het systeem. Voer energiedelen op een evenwichtige en efficiënte manier in. De energiegemeenschap moet daarbij de volledige verantwoordelijkheid nemen voor het gedeelde volume. De restleverancier moet de overblijvende hoeveelheden energie automatisch kunnen factureren via de marktprocessen. Daarvoor is een grondige hertekening van de concepten over toegang tot het net en de verplichtingen opgelegd aan de toegangshouders nodig. Deze hertekening is ook noodzakelijk om mogelijk te maken dat netgebruikers meerdere leveringscontracten op een toegangspunt kunnen afsluiten.’

Groenestroomcertificaten
Bovendien vraagt de VREG de huidige steunmechanismen voor energieproducenten verder uit te faseren. Het aanbod aan groenestroomcertificaten is volgens de regulator laag, waardoor toegangshouders problemen hebben om de nodige steuncertificaten te verzamelen aan een redelijke prijs. ‘Door de hogere druk op de markt steeg de gemiddelde prijs van de groenestroomcertificaten. Volgend jaar zullen de percentages, die de hoogte van de groene stroom quota bepalen, worden verlaagd. Maar de vraag is of dat zal volstaan om de markt te herstellen als het aanbod niet stijgt.’

Al met al dienen wat de VREG betreft de huidige steunmechanismen voor energieproducenten verder uitgefaseerd te worden. ‘Zo krijgen de energieproducenten een betere stimulans om hun installaties uit te baten in functie van de vraag naar energie.’

Compteur numérique

In zijn verkiezingsmemorandum schenkt de VREG ook volop aandacht aan de digitale meter. ‘Laat de versnelde uitrol van de digitale meter niet los’, luidt de oproep van de energieregulator. ‘De digitale meter is een belangrijke partner in het energiesysteem van de toekomst. Om het draagvlak voor de plaatsing van digitale meters te vergroten is duidelijke informatie en communicatie cruciaal. Zet in op de mogelijkheden en voordelen van de digitale meter. Zo kunnen de voordelen van digitalisering van de energiemarkt maximaal benut worden voor alle gezinnen en bedrijven in Vlaanderen. Een nauwe samenwerking tussen beleid, netbeheerders, marktpartijen en regulator en marktpartijen is daarbij noodzakelijk.’

Omvorming

Tot slot roept de VREG op om haar eigen organisatie om te vormen. De Vlaamse Regering keurde eerder al 2 ontwerpdecreten principieel goed. Die voorzien in de uitbreiding van de taken van de VREG met taken van waterstof en CO2.

De VREG wil daarom omgevormd worden van energie- tot nutsregulator: ‘We staan er positief tegenover om vanuit zijn ervaring extra taken op te nemen in deze verwante sectoren (waterstof, CO₂ en water). We zien ziet daarin ook een appreciatie van het geleverde werk van de voorbije jaren.’

Bron: Solarmagazine.nl, 16 februari 2024

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

fr_FRFrançais