Wat doen bij een uitvallende omvormer?

Eén van de meest voorkomende problemen voor eigenaars van een zonnepaneleninstallatie is een omvormer die uitvalt. Hoe kan men dit fenomeen verklaren en belangrijker nog, wat kan men er tegen doen?

Een uitvallende omvormer is meestal het gevolg van een te hoge spanning aan de uitgang ervan. Bij een te hoge spanning wordt de omvormer uit veiligheidsoverwegingen automatisch afgeschakeld, waardoor uw zonnepanelen geen elektriciteit meer kunnen opwekken. Dit heeft uiteraard negatieve consequenties voor de rentabiliteit van uw installatie.

Omvormer

Vaak kan u het probleem van de uitvallende omvormer zelf oplossen, al dan niet in samenwerking met uw installateur. Best volgt u hiervoor onderstaande Checklist

  • Zijn de uitschakelparameters van de omvormer correct ingesteld? De omvormer dient automatisch te worden afgeschakeld als de spanning 264,5 V bereikt, of als de gemiddelde spanning over 10 minuten meer dan 253 V bedraagt. Het is niet uitgesloten dat uw omvormer werd ingesteld op een striktere waarde en dus sneller wordt uitgeschakeld.
  • Bedraagt de spanningsval maximaal 1% over de binneninstallatie (tussen omvormer en facturatiemeter van de netbeheerder) en nog eens 1% over de aansluitkabel (tussen aansluitpunt en facturatiemeter)? De spanningsval kan verminderd worden door de kabel te verkorten en/of de sectie van de kabel te vergroten.
  • Is uw installatie éénfasig aangesloten?

Dan kan het helpen om over te schakelen naar een driefasige aansluiting met een driefasige verdeling van het omvormervermogen, ook al is het vermogen van de installatie niet groter dan 5 kVA (aan te raden). Een andere optie is het aansluiten van de omvormer op een andere fase.

  • Ga na of het totale maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) zeker niet hoger is dan 5 kVa voor een eenfasige omvormer, aangesloten op een eenfasige of op een driefasige aansluiting.
  • Is uw installatie driefasig aangesloten met één of twee omvormers?

Vervang deze situatie door een driefasige omvormer, of door drie éénfasige omvormers die elk op een andere fase zijn aangesloten.

  • Ga na of het totale maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) zeker niet hoger is dan 10 kVa voor een driefasige omvormer, aangesloten op een driefasige aansluiting.

Contactopname netbeheerder

Is het probleem van de uitvallende omvormer na toepassing van bovenstaande checklist nog steeds niet opgelost en voldoet uw installatie aan de door de netbeheerder voorgeschreven technische regels? Dan neemt u best contact op met uw netbeheerder.

Deze kan de spanning op de transformator van de straatcabine eventueel iets lager instellen, waardoor de spanning bij de laatste verbruiker op het net alsnog binnen de tolerantie valt.

Een andere mogelijkheid is dat de netbeheerder kan voorzien in een versterking van het distributienet. Dit uiteraard op voorwaarde dat dit technisch, economisch en sociaal verantwoord is. Deze optie kan als een oplossing op de middellange termijn gezien worden.

Klacht indienen?

Indien uw omvormer op regelmatige basis uitvalt kan u schriftelijk een klacht indienen bij uw netbeheerder. Deze zal een onderzoek instellen. Let wel: indien uit dit onderzoek blijkt dat uw installatie afwijkt van de technische voorschriften van de netbeheerder of het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit kunnen de kosten voor de metingen aan u aangerekend worden.

Laisser un commentaire

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

fr_FRFrançais