Hoe ziet de perfecte zonnepaneleninstallatie er uit?

Bent u van plan een zonnepaneleninstallatie te plaatsen of wilt u de configuratie van uw huidige installatie optimaliseren? Wij kunnen u helpen! Graag stellen wij de, in onze ogen, ‘perfecte’ zonnepaneleninstallatie aan u voor.

Figuur perfecte installatie

1) Welke zonnepanelen?

Kies bij voorkeur voor monokristallijne zonnepanelen. Ten opzichte van andere panelen bieden zij volgende voordelen:

  • Het hoogste rendement per m²
  • De beste kwaliteit silicium
  • Minder kans op ‘micro cracks’ (barsten)
  • Een bewezen levensduur

Zorg verder ook dat er voldoende bypass diodes aanwezig zijn (6 diodes is beter dan 3). Bypass diodes worden in een zonnepaneel ingebouwd om hotspots door schaduw of kapotte zonnecellen te voorkomen. Hoe meer bypass diodes u in uw panelen opneemt, hoe beter deze zullen functioneren in schaduwsituaties.

2) Bekabeling

Om het rendementsverlies te beperken bedraagt de spanningsval over de kabel idealiter maximaal 0,5%.

Wat betreft de afmetingen van de kabels geldt volgende gouden vuistregel:

  • Kabel ≤ 10 meter lengte: doorsnede (sectie) 4 mm²
  • Kabel > 10 meter lengte: doorsnede (sectie) 6 mm²

De betere installateurs gebruiken enkel kabels met een dikte van 6 mm².

Zorg ervoor dat al uw kabels in een kabelgoot zitten. Op deze manier geeft u knaagdieren zoals marters geen kans. Zet alle connectoren goed vast en opteer voor een beschermingsgraad van minstens IP67. Deze norm geeft aan dat uw apparaat stofdicht en waterdicht (correct functioneren na 30 minuten onder water tot een diepte van 1 meter) is.

3) Omvormer

Vergelijk bij de aankoop van de omvormer steeds het rendement. Transfoloze omvormers hebben een hoger rendement dan omvormers mét transformator. Wij raden u aan om voor een transfoloze omvormer met een rendement van minimaal 97% te kiezen.

Best opteert u voor meerdere Maximum Power Point Tracking systemen. MPPT’s worden gebruikt om het maximum vermogen van zonnecellen te bereiken.

4) PID degradatie

Bij een transfoloze omvormer is de kans op Potential Induced Degradation (PID) 100%. Dit fenomeen houdt in dat uw zonnepanelen versneld gaan degraderen, waardoor hun efficiëntie afneemt.

Een mogelijke oplossing om PID tegen te gaan is de integratie van een PIDbox tussen de zonnepanelen en de omvormer.

5) Montage zonnepanelen

Zorg ervoor dat de zonnepanelen en de omvormer op elkaar gedimensioneerd zijn. Deze dimensionering is afhankelijk van:

  • De oriëntatie van uw dak
  • De aanwezigheid van schaduw

Schaduw op de zonnepanelen dient hoe dan ook vermeden te worden. Indien dit niet mogelijk is, dient er via een lus (of string) een aparte MPPT van een omvormer aangesloten te worden. Lukt dit niet, zal uw installatie minder renderen.

Laat bij de montage nooit een gat door uw dak boren, zeker niet bij platte daken!

Bij een hellend dak dienen de zonnepanelen bevestigd te worden op de keper en NOOIT op de panlatten. Indien u over een leien dak beschikt dient u een beroep te doen op een specialist.

Bij een plat dak is het noodzakelijk om een windberekening uit te voeren alsook een controle van de stabiliteit (sneeuw en regen).

Zorg er tenslotte voor dat, uit veiligheidsoverwegingen, uw zonnepanelen goed geaard zijn.

6) Monitoring

De groenestroom meter wordt geïnstalleerd tussen de omvormer en het AC net. Zorg ervoor dat deze meter vanop afstand ‘gelogd’ kan worden zodat defecten of uitval gedetecteerd kunnen worden.

Het is verder wenselijk dat uw gegevens automatisch worden doorgestuurd naar instanties zoals het VREG of de CWaPE via bijvoorbeeld een Lumimeter of Lumibox.

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

nl_BENederlands (België)