Vlaanderen geeft energiebedrijven uitstel voor inleveren groenestroomcertificaten

637ce0e3576153fd0c923750 Dak Ilumen

De Vlaamse Regering heeft besloten om de datum voor het inleveren van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten uit te stellen tot 31 oktober 2024. Dat is goed nieuws voor consumenten.

Energieleveranciers zijn verplicht om ieder kalenderjaar op 30 april een bepaald aantal steuncertificaten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling (wkk) in te leveren bij de Vlaamse energieregulator VREG. Die datum is – op basis van informatie die het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) overhandigd heeft aan energieminister Zuhal Demir – uitgesteld tot 31 oktober.

Specifieke voorwaarden

Eigenaars van installaties die groene stroom produceren met bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen kunnen onder specifieke voorwaarden groenestroomcertificaten ontvangen. De certificaten worden verkocht aan de distributienetbeheerder of aan de energieleveranciers. De energieleveranciers moeten de certificaten inleveren bij de VREG om te voldoen aan de opgelegde quota.

Doelstellingen gehaald

De productiedoelstellingen voor groene stroom van de Vlaamse Regering werden behaald, maar omdat een aantal groenestroomcertificaten nog niet toegekend kon worden dreigt er een te krap certificatenaanbod op de markt.

Voordat het VEKA een juridisch onderbouwde beslissing kan nemen voor het toekennen van groenestroomcertificaten moet de producent namelijk voor elke productieperiode aantonen dat zijn groene stroom volgens alle opgelegde voorwaarden – zoals de steeds strengere duurzaamheidscriteria – geproduceerd werd. Voor bepaalde productieperiodes kon het VEKA nog geen positieve beslissing nemen en als gevolg daarvan konden tot nu toe onvoldoende groenestroomcertificaten toegekend worden. Dat kan ertoe leiden dat sommige energieleveranciers niet aan de certificatenverplichting kunnen voldoen en een boete riskeren. De deadline voor het inleveren van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten wordt daarom uitgesteld om te vermijden dat uiteindelijk de consument het slachtoffer wordt van die boetes.

Bron: Solarmagazine.nl, 22 januari 2024

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw digitale meter halen?
Ontdek onze unieke iLusmart technologie!

nl_BENederlands (België)