FEBEG: energiebedrijven bieden acceptabele prijzen voor stroom Vlaamse PV-eigenaars

Terugleveringscontracten. Het is een nieuw fenomeen waar alle Vlaamse eigenaren van zonnepanelen in de komende jaren mee geconfronteerd zullen worden. Zonnepaneeleigenaren met een digitale meter zelfs per direct.

Anderen pas op het moment dat netbeheerder Fluvius bij hen een digitale meter installeert. Angst voor deze nieuwe contractvorm hoeft er volgens Marc Van den Bosch van Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG) niet te zijn. “Energieleveranciers bieden nu al behoorlijke prijzen en toenemende concurrentie zal die situatie de komende jaren verder verbeteren.”

Verschillen per gewest

De FEBG is nauw betrokken bij alle grote politieke dossiers in de nationale, maar ook de Vlaamse energiemarkt. “Als vertegenwoordiger van de energieleveranciers streven wij ernaar dat in heel België de wetgeving zo uniform mogelijk is”, opent Van den Bosch het gesprek. “Natuurlijk, ieder gewest heeft zijn eigen bevoegdheden. Dat mag echter niet tot een hogere energieprijs voor afnemers leiden, omdat bijvoorbeeld voor ieder gewest een aparte procedure moet worden opgesteld.”Een van de thema’s waarop tussen de gewesten grote verschillen bestaan, is hernieuwbare energie. Zo krijgen consumenten met zonnepanelen in Brussel nog altijd groenestroomcertificaten om te borgen dat zij hun zonnepanelen binnen 7 jaar terugverdienen. In Wallonië vindt stimulering plaats via het principe van de terugdraaiende teller. In Vlaanderen is die terugdraaiende teller voor nieuwe installaties juist net afgeschaft. Voor de FEBEG leidt al dat wisselende beleid volgens Van den Bosch niet tot problemen. “We onderhouden nauw contact met alle regulatoren en kabinetten die er in ons land zijn. Je leert ermee omgaan”. Toch moet ook Van den Bosch erkennen dat het voor zijn organisatie even schrikken was toen het Grondwettelijk Hof half januari het Vlaamse overgangsregime voor de terugdraaiende teller vernietigde. “Onze leden waren natuurlijk voorbereid op deze nieuwe situatie. Sinds 1 januari moeten immers alle klanten die zonnepanelen installeren een afname- en terugleveringscontract afsluiten. Maar door de uitspraak van het Hof komt een groep van ruim 100.000 klanten per direct in een nieuwe situatie terecht. Zij hebben al een digitale meter en moeten nu snel nieuwe energiecontracten afsluiten. Het vergt logischerwijs enige tijd om al die klanten van nieuwe contracten te voorzien.”

11 contracten

In het terugleveringscontract dat zonnepaneeleigenaren met een digitale meter moeten afsluiten, wordt afgesproken hoeveel eurocent deze krijgt voor iedere opgewekte kilowattuur die hij niet direct zelf verbruikt en dus teruglevert.In de komende maanden zullen de eerste energiebedrijven volgens Van den Bosch met diverse nieuwe contracten op de markt komen. Enerzijds zullen zij starten met het aanbieden van dynamische elektriciteitscontracten, waarbij de elektriciteitsafname op kwartierbasis uitgelezen wordt. Anderzijds zullen ook de eerste energiebedrijven opstaan waar zonnepaneeleigenaren ook klant kunnen worden als zij enkel elektriciteit terugleveren en voor de afname van elektriciteit klant zijn bij een ander energiebedrijf.”Er zal dus meer concurrentie komen”, stelt Van den Bosch. “En dat is een kans voor Vlaamse zonnepaneeleigenaren. Tegelijkertijd zal het niet zo zijn dat een klant voor de teruggeleverde kilowattuur dezelfde prijs krijgt als hij betaalt voor de afgenomen kilowattuur. Klanten vergeten dat van de 25 eurocent die zij betalen voor elke kilowattuur die zij afnemen, minder dan 30 procent daadwerkelijk naar het elektriciteitsbedrijf gaat.”

Bron: Solarmagazine.nl, 5 maart 2021

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

nl_BENederlands (België)