Hoe vraag ik de Vlaamse premie thuisbatterij aan?

Sinds 1 augustus kan u bij het Departement Omgeving Vlaanderen een aanvraag indienen voor een premie voor uw thuisbatterij. Belangrijk om weten is dat wanneer u deze premie aanvraagt, u uw voordeel van de terugdraaiende teller dient op te geven en in het nieuwe tariefsysteem voor zonnepaneleninstallaties dient te stappen.

Bijgevolg kan u de premie pas aanvragen na plaatsing van een digitale meter in uw woning.Indien u er voor opteert om de premie voor uw thuisbatterij aan te vragen en bijgevolg bereid bent om over te stappen naar het nieuwe tariefsysteem, dient u volgende stappen te doorlopen.

1) Plaatsing digitale meter

Zoals eerder gemeld dient uw woning uitgerust te zijn met een digitale meter vooraleer u de premie thuisbatterij kunt aanvragen.Met betrekking tot de timing van de plaatsing van de digitale meter heeft u 2 mogelijkheden:

a) Plaatsing digitale meter afwachten volgens planning Fluvius

Via volgende link kan u op basis van uw EAN-nummer nagaan op welk tijdstip de plaatsing van de digitale meter in uw woning in de planning van netbeheerder Fluvius is voorzien: https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/wanneer-krijg-ik-digitale-meters/planningschecker

Het EAN-nummer is een cijfercode van 18 tekens die altijd begint met 54144. U vindt uw EAN-nummer terug op uw elektriciteitsfactuur. Opgelet: de premie-aanvraag thuisbatterij loopt slechts tot eind 2020.

b) Vervroegde aanvraag plaatsing digitale meter bij Fluvius

Een andere mogelijkheid is dat u bij netbeheerder Fluvius een vervroeging van de plaatsing van uw digitale meter aanvraagt.nDe kosten voor vervroegde plaatsing worden gerecupereerd bij goedkeuring van de premie-aanvraag thuisbatterij.

2) AREI-keuring thuisbatterij

Na plaatsing van de digitale meter dient de thuisbatterij gekeurd te worden door een erkende keuringsorganisatie. U kan deze zelf contacteren of contactgegevens opvragen bij de installateur van uw thuisbatterij.

3) Aanmelding thuisbatterij bij netbeheerder Fluvius

Om in aanmerking te komen voor de premie thuisbatterij dient uw systeem aangemeld te worden bij netbeheerder Fluvius.Hiervoor dient u een aanmeldingsprocedure te voltooien via volgende link: https://s.chkmkt.com/?e=135367&h=E639ED9C5E47897&l=nl

Om de aanmelding te kunnen voltooien dient u te beschikken over volgende gegevens:

 • AREI-keuringsattest thuisbatterij (zie stap 2)
 • EAN-code elektriciteit: dit is een cijfercode van 18 tekens die altijd begint met 54144. U vindt uw EAN-nummer terug op uw elektriciteitsfactuur.
 • Aantal omvormers en het maximum vermogen
 • Eéndraadschema van de installatie
 • Naam en ondernemingsnummer van de installateur
 • Gelijkvormigheidattest voor het type omvormer vermeld in keuringsverslag (via Synergrid)

4) Document ‘Verklaring op eer installateur’ laten invullen

Het document ‘Verklaring op eer van de installateur’ dient u te laten invullen door de installateur van uw thuisbatterij. Naast gegevens over de onderneming die de werkzaamheden uitvoerde, dienen er ook gegevens te worden ingevuld over de geplaatste installatie voor opslag van elektriciteit.U kan het document ‘Verklaring op eer van de installateur’ hier downloaden.

5) Aanvraag voor premie indienen bij Departement Omgeving Vlaanderen

De laatste stap is de eigenlijke aanvraag bij het Departement Omgeving Vlaanderen. De aanvraag dient te gebeuren via https://www.lne.be/premie-voor-de-aankoop-of-leasing-van-een-thuisbatterij. Klik vervolgens op ‘Vraag je premie online aan’. Mogelijke manieren van aanmelden zijn via eID card reader, mobiele app, itsme, SMS code. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de aanmelding:

 • Contactgegevens
 • Rijksregisternummer
 • IBAN (om de premie op te storten)
 • EAN-code elektriciteit: dit is een cijfercode van 18 tekens die altijd begint met 54144. U vindt uw EAN-nummer terug op uw elektriciteitsfactuur.
 • Capaciteit van batterij in kWh
 • Kopie factuur aankoop
 • Document ‘Verklaring op eer installateur’ (zie stap 4)
 • AREI-keuringsverslag thuisbatterij (zie stap 2)
 • Bewijs dat thuisbatterij is aangemeld bij de netbeheerder (zie stap 3)

Eén reactie

 1. Geachte,
  Graag verkreeg ik de premie voor het plaatsen van een zonnebatterij in mijn woning. De firma die ze plaatste is “alfasun” Mallaardstraat 9 te 9400 Ninove (+32 486 89 00 69). Het is een Emphase Encharge 3T 10.5 kWh.
  Welke modaliteiten dien ik te vervullen om de premie te verkrijgen.
  Metgroeten.

  Matthys Freddy
  Nederzwijnaarde 19
  9052 Zwijnaarde
  0485541617

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

nl_BENederlands (België)