Hoe werkt een terugdraaiende teller?

Wanneer het maximaal AC-vermogen van de omvormer(s) van uw zonnepaneleninstallatie kleiner is dan of gelijk is aan 10 kVA, heeft u recht op een terugdraaiende teller. Dit komt uw energiefactuur uiteraard ten goede.  

Terugdraaiende teller

Op bepaalde momenten verbruikt u niet alle elektriciteit die door uw zonnepanelen wordt opgewekt. Denk bijvoorbeeld maar aan een zonnig weekend waarin u niet thuis bent. In dit geval stroomt de overtollige elektriciteit naar het openbare net.

Uiteraard is ook het omgekeerde mogelijk. ’s Nachts produceren uw zonnepanelen geen elektriciteit, maar verbruikt u wel als u bijvoorbeeld een licht aandoet of laat branden. In dit geval neemt u elektriciteit van het net af.

Terugdraaiende teller

Een terugdraaiende teller telt in 2 richtingen:

– Als u elektriciteit van het net verbruikt, stijgt uw meterstand

– Als u overtollige elektriciteit op het net injecteert, daalt uw meterstand

Belangrijk is dat u géén vergoeding ontvangt voor het ‘teveel’ aan elektriciteit dat u produceert. Indien u meer produceert dan verbruikt, wordt uw factuur opgemaakt alsof u niets verbruikt hebt. Uw meterstand op het moment van de opname is het nieuwe vertrekpunt. Met deze meterstand zal uw meterstand een jaar later vergeleken worden.

Dubbele vs enkelvoudige meter

Wanneer u over een dubbele teller beschikt voor dag- en nachtverbruik, mag een overschot op de dagteller niet in mindering worden gebracht van de nachtteller. Omwille van die reden kan een enkelvoudig uurtarief voordeliger zijn.

Het afronden gebeurt elke tariefperiode: 1 keer bij de dagteller en 1 keer bij de nachtteller. Voor elke kWh elektriciteit die u overdag ‘teveel’ produceert, wordt de dagteller teruggedraaid. De nachtteller kan enkel terugdraaien in het weekend. Zonnepanelen wekken ’s nachts namelijk geen elektriciteit op.

Het is dus mogelijk dat uw dagverbruik daalt en uw nachtverbruik stijgt ten opzichte van uw vorige meterstanden. Bij het opmaken van de factuur wordt het verbruik van de dagteller afgerond naar 0 kWh. Het overschot vervalt. Voor het extra verbruik op de nachtteller moet u dan weer betalen.

U kan dit volledig of gedeeltelijk vermijden door uw elektriciteitsverbruik zoveel mogelijk te verschuiven naar weekdagen.

Overschakelen naar een enkelvoudige teller kan voordeliger zijn, afhankelijk van het vermogen van uw zonnepanelen en van uw verbruik tijdens de verschillende tariefperioden. De prijs voor het overschakelen is afhankelijk van uw netbeheerder.

Prosumententarief

Sinds 1 juli 2015 dienen eigenaars van zonnepanelen met een vermogen ≤ 10 kW met terugdraaiende teller, de zogenaamde ‘prosumenten’ een vergoeding te betalen voor hun werkelijke afname van het elektriciteitsnet.

De beslissing om het prosumententarief te introduceren wordt door de VREG als volgt gemotiveerd: “Wij vinden het fair dat alle afnemers, ook de prosumenten met terugdraaiende teller, een solidaire en redelijke vergoeding betalen voor de diensten die de distributienetbeheerder levert. Een prosument maakt immers ook gebruik van het distributienet.”

Om na te gaan welke vergoeding u als prosument dient te betalen vermenigvuldigt u het maximaal AC-vermogen van uw omvormer(s) met het bedrag van uw netgebied. Deze waarde wordt als beste indicator gezien van de maximale impact van uw installatie op de werking van het net.

Hoe groter het vermogen van uw omvormer, hoe meer u betaalt voor het gebruik van het distributienet.

De tarieven per netgebied vindt u hier terug.

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

nl_BENederlands (België)