Wat is de levensduur van een omvormer?

Naast de panelen zelf, vormt de omvormer een essentieel onderdeel van een zonnepaneleninstallatie. Dit toestel staat in voor het omzetten van gelijkstroom (DC= Direct Current) afkomstig van de zonnepanelen, naar wisselstroom (AC= Alternating Current) compatibel met het elektriciteitsnet alsook voor het maximaliseren van het rendement (MPPT’s). Maar wat zijn de kenmerken van dit toestel? Een overzicht.

Omvormer

Levensduur

De levensduur van omvormers in huishoudelijke installaties is ongeveer 10 jaar. Gemiddeld dient u tijdens de levensduur van uw zonnepanelen uw omvormer één keer te vervangen. De verwachte levensduur van een omvormer is afhankelijk van de omgeving waarin hij werkt. Zo heeft een hoge temperatuur een negatieve invloed op de levensduur. Bij voorkeur plaatst men de omvormer in een eerder koele en goed geventileerde ruimte.

Producenten van micro-omvormers beweren dat de levensduur van deze toestellen 25 jaar bedraagt, maar dit is tot op heden nog niet bewezen. Micro-omvormers worden ontworpen om direct achter een zonnepaneel aan het frame gemonteerd te worden. Deze toestellen worden doorgaans aangesloten op 1 of 2 panelen, waarbij de omzetting naar wisselstroom vlakbij het paneel plaatsvindt. Micro-omvormers zijn op het dak gelegen, wat uiteraard nadelig is wanneer er sprake is van eventuele defecten.

Aantal

Voor huishoudelijke installaties volstaat in principe één omvormer per zonnepaneleninstallatie. Bij grootschalige projecten of projecten waarbij de zonnepanelen ver van elkaar af zijn afgelegen, is het raadzaam om meerdere omvormers te installeren.

Dimensionering

Bij de aankoop van een PV-installatie is het belangrijk dat de zonnepanelen en de omvormer op elkaar gedimensioneerd worden. Met het oog op een maximaal technisch rendement kiest men best voor een dimensionering van de omvormer ten opzichte van de zonnepanelen van 90% tot 110%. Bij een zonnepaneleninstallatie van 3 kWp betekent dit bijvoorbeeld een omvormer met een vermogen tussen 2,7 en 3,3 kWp. Indien men hier van afwijkt zal het technisch rendement dalen tenzij men batterijen gebruikt. Dit systeem kan interessant zijn om het financieel rendement te optimaliseren, aangezien hierdoor het prosumententarief daalt.

Doorgaans opteert men voor een onderdimensionering van de omvormer ten opzichte van de zonnepanelen. Dit omdat in België de zonnepanelen vrijwel nooit hun piekrendement behalen omwille van niet optimale weersomstandigheden.

Factoren die men bij de dimensionering zeker in rekening dient te brengen zijn de mogelijke aanwezigheid van schaduw en de hellingsgraad. Schaduw op de zonnepanelen dient hoe dan ook vermeden te worden. Indien er sprake is van schaduwobjecten, dien je de zonnepanelen op een aparte MPPT aan te sluiten om het verlies door schaduw te beperken. Lukt dit niet, zal uw installatie minder renderen.

Met of zonder transformator?

Vergelijk bij de aankoop van de omvormer steeds het rendement. Transfoloze omvormers hebben een hoger rendement dan omvormers mét transformator. Zeker transfoloze omvormers met een rendement van minimaal 97% lijken een goede keuze.

Best opteert u voor meerdere Maximum Power Point Tracking systemen. MPPT’s worden gebruikt om het maximum vermogen van zonnecellen te bereiken.

Kostprijs

Voor een omvormer bij zonnepanelen met een vermogen van 3,5 kWp en 4 kWp mag men rekenen op een kostprijs van respectievelijk ongeveer 1.800 euro en 2.100 euro (inclusief BTW).

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

nl_BENederlands (België)