Welke evolutie verwacht Fluvius voor zonnepanelen tot 2035?

In het investeringsplan 2023-2032 gaat de Vlaamse netbeheerder Fluvius uit van een lineaire groei van het opgestelde vermogen aan zonnepanelen; op laag- en hoogspanning tot 2035.
637ce0e3576153a5869237b6 Shoot 2

‘Om te anticiperen op een mogelijke versnelling werden verscheidene simulaties uitgevoerd met een hogere groei van zonnepanelen’, schrijft Fluvius in zijn investeringsplan. ‘Voor de injectiepiek tijdens het voorjaar of in de zomermaanden, houden we rekening met een grote gelijktijdigheid van de injectie door zonnepanelen. Richting 2050 is er nog heel veel potentieel aanwezig, tot 65 gigawattpiek aan zonnepanelen op daken in Vlaanderen – volgens een recente studie van EnergyVille en VITO. Daarnaast kunnen er ook extra zonnepanelen op parkeerplaatsen bijvoorbeeld carports bijkomen, of onder de vorm van drijvende zonnepanelen of pv op de grond. De verdere, mogelijks exponentiële groei wordt verwacht binnen een zeer ruime bandbreedte en is moeilijk in te schatten.’

Evolutie zonnepanelen volgens Fluvius

Uitvallen omvormers

In het investeringsplan wordt ook stilgestaan bij het uitvallen van omvormers van zonnepanelen die aangesloten zijn op het laagspanningsnet door te hoog oplopende spanning. ‘Deze problematiek doet zich vaak voor bij lange laagspanningsdistributienetten, die historisch ontworpen zijn voor zuivere afname van elektriciteit en waarbij de installatie van decentrale productie plaatselijk zorgt voor een te hoog spanningsniveau. Minder dan 0,5 procent van de pv-klanten binnen ons werkingsgebied meldt problemen. Elke spanningsklacht is natuurlijk te betreuren. Als bedrijf doen we er alles aan om klachten enerzijds te voorkomen en om ze anderzijds zo snel mogelijk op te lossen. Fluvius ontwikkelt en gebruikt tooling om lokale problemen op het net te beheersen, te voorspellen op macroschaal en hierop te anticiperen. De mogelijkheden om lokale netsituaties te monitoren, zullen de komende jaren sterk vergroten, niet het minst dankzij de uitrol van de digitale meter.’

Reactieve modus

Fluvius stelt nu vaak nog in reactieve modus te werken. Klanten die hinder ondervinden, bijvoorbeeld van een spanningsonderbreking of een te lage of te hoge spanning, contacteren de netbeheerder.

Fluvius hierover in het investeringsplan: ‘Meldingen van spanningsproblemen worden via een vast proces onderzocht. We contacteren de klant en analyseren zijn klacht. In een eerste stap maken we (eventueel ter plaatse) een analyse van de klacht. We onderzoeken daarbij de lokale netsituatie, meten de spanning bij de klant en in de distributiecabine, en we verifiëren of het probleem zich al dan niet op de binneninstallatie van de klant bevindt. Spanningsproblemen kunnen, afhankelijk van de oorzaak, met of zonder investeringswerken opgelost worden. Het feit dat er in bepaalde gevallen investeringswerken nodig zijn om de spanningsproblemen op te lossen, doet geen afbreuk aan het proactieve beleid dat Fluvius voert rond netversterkingen.’

Bron: Solarmagazine.nl, 3 april 2023

2 reacties

  1. daar ik ook last heb van het uitvallen van mijn omvormer, heb ik verschillend keren fluvius gemail, het ening antwoord dat ik krijg

    voor fluvius is alles in orde?
    dus ze doen er niets aan, geld ontvangen wel, maar problemen oplossen, neen

Een reactie achterlaten

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

nl_BENederlands (België)