Belgische regering keurt nationaal energie- en klimaatplan goed

De Belgische ministerraad heeft het ontwerp van het Federaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goedgekeurd. Na beoordeling door de Europese Commissie komt België in juni 2024 met een definitief plan.
637f2b180cdd53c27d5e54c6 Energie

Het nu door de Belgische regering goedgekeurde plan van de federale ministers van Klimaat en Energie, Zakia Khattabi en Tinne Van der Straeten, telt 200 pagina’s en is een actualisering van het Federaal Energie- en Klimaatplan (FEKP) van 2019.

Rechtvaardige transitie

Dat eerdere plan is op basis van aangescherpte en recente goedgekeurde beslissingen van de federale regering aangevuld op onder meer het gebied van de bevoorradingszekerheid en om de energietransitie te versnellen.

‘Ik ben blij dat dit plan nu duidelijk de rechtvaardige transitie als cruciaal beleidsaspect integreert’, aldus Khattabi. ‘We bereiden ons ook voor op de ambitieuze beslissingen die op Europees niveau worden genomen. Zo is de federale regering nog steeds van plan om de opbrengsten van het nieuwe emissiehandelssysteem door te geven aan de bevolking en aan de kleine- en middelgrote ondernemingen via de door mij voorgestelde klimaatpremie.’

Belastingkwestie

‘Maar het werk is nog niet klaar’, vervolgt Khattabi. ‘Eén belangrijk aspect: de belastingkwestie staat nog ter discussie. Belastingheffing is een van de belangrijkste federale hefbomen voor de uitvoering van een ambitieus en coherent klimaatbeleid. Er wordt aan gewerkt, het gaat erom een aantal nieuwe fiscale maatregelen in te voeren.’

Bron: Solarmagazine.nl, 24 april 2023

2 responses

  1. Ik moet het nog allemaal zien …..
    Volgens mij gaat dat WEER geld kosten voor de burger.
    En dat allemaal om een klimaatcrisis die een hoax is …..

  2. Wind- en zonne-energie zijn kapitaalvernietigede systemen wegens een veel te lage energiedichtheid(EROI is veel te laag).Bovendien totaal onbetrouwbaar en peperduur wegens de nodige back-ups.
    Investeren in kernenergie is veel rendabeler.Betrouwbaar en goedkoop.Neemt ook veel minder ruimtebeslag in.Wanneer gaat die waanzin stoppen?

Leave a Reply

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

en_GBEnglish (UK)