Zijn ‘PID free’ zonnepanelen wel echt vrij van degradatie?

Verschillende producenten van zonnepanelen beweren dat hun panelen ‘PID free’ zijn. Dit zou in principe moeten betekenen dat zij geen efficiëntieverliezen lijden ten gevolge van Potential Induced Degradation. In de praktijk betekent ‘PID free’ echter NIET dat er geen degradatie zal plaatsvinden.

PID free label zonnepanelen

Potential Induced Degradation komt voor bij alle zonnepanelen, vaak zonder dat de eigenaar van de installatie ervan op de hoogte is. Omwille van dit fenomeen degraderen zonnepanelen sneller waardoor ze niet de verwachte opbrengsten opleveren tijdens hun levensduur.

‘PID free’

Zonnepanelen worden als ‘PID free’ beschouwd wanneer ze slagen voor de IEC 62804 standaard test.

Deze test wordt onder volgende omstandigheden uitgevoerd:

  • Module-gewaardeerde systeemspanning en polariteiten
  • Luchttemperatuur testruimte 60°C ± 2°C
  • Relatieve vochtigheid testruimte 85% ± 5%
  • Testduur van 96 uur bij bovengenoemde temperatuur en relatieve vochtigheid met toegepaste spanningswaarde

Onder de IEC 62804 normen worden zonnepanelen als ‘PID free’ beschouwd als hun vermogensverlies kleiner is dan 5% en er geen bewijs bestaat van enig belangrijk defect (zie clausules 10.1, 10.2, 10.7 en 10.1 van IEC 61215-normering).

Sterk PID resistent

Bovenstaande test dient om verschillende redenen kritisch benaderd te worden.

Allereerst wordt tijdens de IEC 62804 standaard test een versneld PID proces toegepast op de zonnepanelen. De test duurt amper 96 uur, terwijl je in de praktijk mag rekenen op een levensduur van ongeveer 91.250 uur (10 uren zon/dag x 365 dagen/jaar x 25 jaar). Volgens PV Magazine komt een test van 90 uur met aluminiumfolie bij 25 °C overeen met een jaar in normale buitenomstandigheden in Duitsland. De relevantie van de IEC 62804 standaard test dient dus in vraag gesteld te worden.

Ten tweede slagen zonnepanelen voor de test wanneer hun vermogensverlies na 96 uur minder dan 5% bedraagt. Bij rendementsverliezen van 3 of 4%, worden zonnepanelen dus als ‘PID free’ beschouwd ook al is er duidelijk sprake van degradatie. ‘Sterk PID resistent’ zou dan ook een betere benaming voor deze panelen zijn dan ‘PID free’.

Laat het dus voor eens en altijd duidelijk zijn: ‘PID free’ zonnepanelen bestaan niet!

EVA alternatief

Aangezien het onmogelijk is om ‘PID free’ zonnepanelen te produceren, zoeken producenten van fotovoltaïsche installaties naar zonnepanelen met een andere samenstelling van de ‘EVA folie’ (bijvoorbeeld delaminatie, coloratie). Dit is een thermoplast met ethyleenvinylacetaat die wordt gebruikt om de fotovoltaïsche cellen in te kapselen. Het gebruik van een andere samenstelling van EVA folie impliceert een lagere elektrische geleidbaarheid en bijgevolg een minder significante aanwezigheid van PID.In vergelijking met de huidige PID gevoelige zonnepanelen, die al meer dan 40 jaar op onze daken liggen, is de zonnepanelentechnologie met andere samenstelling van de EVA folie nog niet bewezen. Het valt dus niet uit te sluiten dat er zich tijdens de eerste maanden/jaren na installatie onverwachte problemen zullen voordoen.

In plaats van het risico te nemen om PID te reduceren door zonnepanelen met de onbewezen EVA technologie te installeren, kan men beter in PID gevoelige zonnepanelen investeren in combinatie met PID oplossingen zoals de PIDbox. Dit toestel verhoogt de efficiëntie van de zogenaamde ‘PID free’ zonnepanelen tot quasi hun initiële waarde en verlengt tevens hun levensduur.

Leave a Reply

Het maximale uit uw zonnepanelen halen? Ontdek onze producten!​

en_GBEnglish (UK)